Shadow Play – Creative Workshop

Shadow Play – Creative Workshop

Creative workshop suitable for accompanying festivals, fairs and other celebrations. Day or night, outside or inside, school or public, children or adults. You will create a puppet from your fantasy and discover the magic of lights and shadows.

Lectors: Pavla Dombrovská, Luděk Vémola a Kateřina Slámová Bartošová
Suitable for all ages
Length of the program according to circumstances
next performance
10.11.2021 v 10:00-18:00
PRAHA, Galerie divadla Minor, Vodičkova 674
Dílna je součástí festivalu PŘELET NAD LOUTKÁŘSKÝM HNÍZDEM: https://www.prelet.cz/index.php?lmut=cz

Technické podmínky

Dílnu lze přizpůsobit různým podmínkám.

Stínoherní dílna je vhodná jako doprovodný program, to znamená, že je průchozí, kapacita je zhruba 10 – 15 lidí naráz. Doba práce závisí na zájmu zúčastněných, podle složitosti vytvářené loutky a zaujatosti tvořících.

V případě uvedení programu pro školy je kapacita zhruba 30 dětí (jedna třída).

O hře

Sluneční stínohra

je inspirována dávnými orientálními postupy, kdy se stínové divadlo hrálo během dne – obecenstvo sledovalo stíny vytvářené slunečním svitem v temné jeskyni.

Stejně tak i v naší Sluneční stínohře jsme závislí na slunci jako zdroji světla, místo jeskyně používáme zatemněný stan. Loutky z papíru, barevného plastu či přírodnin si každý tvoří podle své fantazie – z přesvědčení, že nejlepší stínovou loutku si každý vytvoří podle svých vlastních představ a schopností, neposkytujeme žádné šablony. I nejmenší děti si mohou vyrobit s pomocí rodičů jednoduché postavičky, starší děti a dospělí mohou tvořit důmyslné a pohyblivé tvary černobílé i barevné.  

Podmínkou sluneční dílny je přímý sluneční svit. Proto je vhodné zajistit i vnitřní zatemněný “náhradní prostor” pro případ, že slunce nebude svítit. 

 Stínohra – noční/temná varianta 

Stínová dílna má i svou noční/temnou variantu, která může začít venku po západu slunce, nebo v zatemněné místnosti uvnitř. Oblíbenou tematickou variantou je výroba stínových betlémků pořádaná v předvánočním čase. Během ní si kromě loutek mohou účastníci vyrobit i vlastní divadelní scénu a během vánoc si doma vyrábět další postavičky.

Contact Us