Shadow Play – Creative Workshop

Shadow Play – Creative Workshop

Creative workshop suitable for accompanying festivals, fairs and other celebrations. Day or night, outside or inside, school or public, children or adults. You will create a puppet from your fantasy and discover the magic of lights and shadows.

Lectors: Pavla Dombrovská, Luděk Vémola a Kateřina Slámová Bartošová
Suitable for all ages
Length of the program according to circumstances

Technické podmínky

Dílnu lze přizpůsobit různým podmínkám.

Stínoherní dílna je vhodná jako doprovodný program, to znamená, že je průchozí, kapacita je zhruba 10 – 15 lidí naráz. Doba práce závisí na zájmu zúčastněných, podle složitosti vytvářené loutky a zaujatosti tvořících.

V případě uvedení programu pro školy je kapacita zhruba 30 dětí (jedna třída).

O hře

Sluneční stínohra

je inspirována dávnými orientálními postupy, kdy se stínové divadlo hrálo během dne – obecenstvo sledovalo stíny vytvářené slunečním svitem v temné jeskyni.

Stejně tak i v naší Sluneční stínohře jsme závislí na slunci jako zdroji světla, místo jeskyně používáme zatemněný stan. Loutky z papíru, barevného plastu či přírodnin si každý tvoří podle své fantazie – z přesvědčení, že nejlepší stínovou loutku si každý vytvoří podle svých vlastních představ a schopností, neposkytujeme žádné šablony. I nejmenší děti si mohou vyrobit s pomocí rodičů jednoduché postavičky, starší děti a dospělí mohou tvořit důmyslné a pohyblivé tvary černobílé i barevné.  

Podmínkou sluneční dílny je přímý sluneční svit. Proto je vhodné zajistit i vnitřní zatemněný “náhradní prostor” pro případ, že slunce nebude svítit. 

 Stínohra – noční/temná varianta 

Stínová dílna má i svou noční/temnou variantu, která může začít venku po západu slunce, nebo v zatemněné místnosti uvnitř. Oblíbenou tematickou variantou je výroba stínových betlémků pořádaná v předvánočním čase. Během ní si kromě loutek mohou účastníci vyrobit i vlastní divadelní scénu a během vánoc si doma vyrábět další postavičky.

Contact Us