Mlýn

Mlýn

  • Vlastní hrací deska, 9 kamenů pro každého hráče, Hra začíná s prázdnou hrací deskou.
  • Hráči se v tazích pravidelně střídají. Začíná bílý.
  • V první fázi hry hráč na tahu položí svůj kámen na libovolné volné pole.
  • Za mlýn jsou považovány tři kameny jedné barvy ležící v jedné linii. Hráč, který položil ke svým dvěma kamenům třetí a dokončil tak mlýn, smí odstranit z hrací desky jeden soupeřův kámen. Nesmí to však být kámen ze soupeřova uzavřeného mlýna.
  • Když oba hráči dokončí kladení kamenů na desku, začíná druhá fáze hry. Hráč na tahu posune svůj kámen na sousední volné pole. Skákání přes jiné kameny není dovoleno. Když je dokončen mlýn, může se soupeři odebrat libovolný kámen, který není právě součástí jeho mlýna. V případě, že všechny soupeřovi kameny tvoří mlýn, odebere kterýkoli kámen tvořící mlýn. Hráči mohou kdykoli odsunout z mlýna kámen a v příštím tahu jej vrátit na původní místo. Za nové uzavření mlýna získávají právo na odstranění dalšího soupeřova kamene.

Konec hry

  • Komu zůstanou ve hře poslední tři kameny, smí po čarách skákat přes soupeřovy kameny, ale vždy jen přes jeden jediný. Ztratí-li přesto další kámen a zbývají mu už jen dva, nemůže již tedy utvořit mlýn, hra končí jeho porážkou.
  • Pokud hráč nemůže provést tah, prohrává.

Kontaktujte nás