Exploze

Exploze

Hrací prostor: Šachovnice 4×4. Dvoubarevné kameny. Každé pole má svou hodnotu kritického čísla, které toto pole přivádí k explozi. Tato hodnota se rovná počtu polí s ním sousedících ve svislém a vodorovném směru (rohová pole mají kritické čístlo 2, pole po obvodu 3, ostatní pole 4).

Výchozí postavení: Všechna pole jsou prázdná (nebo na prostředních je 1 kámen).

Tahy hráčů: Hráč, který je na tahu, položí vždy jeden kámen svojí barvou nahoru buď na volné pole, nebo na jiný kámen (svůj, nebo i soupeřův).

Exploze: Pokud počet kamenů na poli odpovídá kritickému množství pole, dojde k explozi. Exploze je součástí tahu. Hráč rozebere kameny, které jsou na explodovaném poli a rozloží na sousední pole (ve svislém a vodorovném směru). Exploze může vyvolat řetězcovou explozi na sousedních polích. Při explozi otáčí hráč kameny svojí barvou nahoru.

Nadkritické množství: Při řetězových reakcích se může stát, že se na poli vyskytne nadkritické množství kamenů. V tom případě provádíme explozi tak, že odebereme pouze tolik kamenů, kolik odpovídá kritickému množství pole a ostatní necháme ležet:

Cíl hry: Obrátit všechny kameny na svoji barvu.

Kontaktujte nás