Roháč, Halma

Halma

Hrací prostor: Šachovnice otočená rohem ke hráčům.

Výchozí postavení: Každý má 10 kamenů rozestavěných ve svém rohu.

Cílem hry je převést všechny své figurky z jednoho rohu do rohu protilehlého. Hráč přitom může buď posunout figurku na libovolné sousední volné pole, nebo přeskočit libovolnou sousední figurku, je-li pole za ní neobsazené. Je možné provést takzvaný vícenásobný skok, čili přeskočit několik figurek po sobě. Nelze ovšem přeskakovat přes dvě a více figurek stojících na sousedních polích.

Roháč

Stejná hra jako Halma s tím rozdílem, že je povolen pohyb a přeskakování i v diagonálním směru.

Kontaktujte nás

    Odesláním formuláře udělujete souhlas s GDPR