Festival Líšeň sobě – chceme zachovat tradici?

Přesto, že ÚMČ Brno-Líšeň významně podporuje činnost nestátních neziskových organizací a spolků směřujících svoji činnost na společenské, kulturní či sportovní vyžití obyvatel Líšně, rozvoj této oblasti je tak velký, že podpora v některých případech nedostačuje ani k udržení stávající činnosti.
V tomto roce byla spolku Líšeň sobě přidělena zhruba pouze polovina finančních prostředků ve srovnání s loňským rokem. Nejvíce se tato skutečnost dotkne Festivalu Líšeň sobě, který se koná v průběhu léta. Městská část podporuje festival rok od roku menší dotací (v letech 2013 a 2014 to byla ještě částka 54 000), letos byla festivalu přidělena dotace 22 000. Z těchto prostředků již festival ve stávající podobě nelze realizovat, protože kromě místních umělců a uměleckých uskupení, spolků prezentujících na festivalu svou činnost a ochotných hrát buď zadarmo či za minimální honorář, jsou na festival zváni i hosté – kvalitní nekomerční divadelní a hudební produkce, díky nimž zvyšuje událost svoji atraktivitu (běžný honorář za jednu profesionální kapelu je 20 000 Kč). A vedle mnoha dobrovolníků festival připravuje v průběhu několika měsíců „užší organizační skupinka“, jejíž objem práce přesahuje možnosti dobrovolnictví (jedná se o desítky hodin profesionální práce).
Ve veřejných prohlášeních líšeňských politických stran a také ve stávající koaliční smlouvě je zakotvena „podpora tradic“. Líšeň sobě je tradiční událost. Je to výjimečná občanská akce a nevím o tom, že by v nějaké jiné městské části měla obdobu. Letos se připravuje její osmý ročník. Kromě toho tradice Festivalů Líšeň sobě navazuje na festivaly divadla Líšeň konané už od roku 1999. Jedná se tedy o téměř dvacetiletou nepřerušenou tradici festivalů vzešlou z iniciativy místních občanů.
Je škoda, že se současnému vedení radnice nedaří realizovat tuto část koaličního programu týkající se podpory tradic.
ÚMČ Brno-Líšeň se podílí či prostřednictvím Kulturního centra Líšeň pořádá stále větší počet finančně náročných akcí, jejichž atraktivita i jistá okázalost neustále roste (Pálení čarodějnic, Předhodová zábava, Líšeňské vánoce a podobné akce). Nedostatku financí neodpovídá ani „podstavec“ pro májku za čtvrt miliónu (za tuto částku by se uspořádalo pět ročníků festivalu). Je samozřejmě dobře, že se tohle všechno děje. Nicméně vedle těchto okázalých „radnicí iniciovaných veselic“ je podle mého názoru zdravé a přínosné zachovat a podporovat i nezávislou kulturu, jejímž projevem Festival Líšeň sobě je. Představitelé radnice si jistě uvědomují funkci festivalu jako účinného nástroje, kterým lze projevit občanský postoj. V tomto duchu také probíhal celý loňský ročník festivalu a květnová slavnost Za záchranu zahrady Orlovny navštívená přibližně šesti sty občany, která výrazně přispěla k jejímu zachování – nevykácení lip a nezastavění krytou halou pro sport.
Festival v loňském roce probíhal ve čtyřech dnech – dvě celá odpoledne, dva večery. Konal se v zahradě Orlovny a na cestě od zámku k nasvícenému Kostelíčku. Program sestával celkem z jedenácti koncertů, čtrnácti výstav či dílen, jednoho divadelního představení a čtení textů. Kromě tří hostů (pozvaných kapel) byla všechna produkce místní. Zúčastnilo se přes tisíc lidí všeho věku. Organizačně se na akci podílelo deset místních organizací a několik desítek dobrovolníků.
Pokud navštěvujete Festivaly Líšeň sobě a přejete si zachování této tradice, vyjádřete prosím v komentářích svůj názor.
Pavla Dombrovská

Kontaktujte nás

    Odesláním formuláře udělujete souhlas s GDPR