Hygiena krve a beseda s Evou Kaličinskou v Brně

V pátek 15. 10. se po Hygieně krve rozpoutala v salonku hospody Divadla Husa na provázku živá diskuse o současném postavení cizinců a uprchlíků v České republice. Besedovali jsme s Evou Kaličinskou z Organizace na pomoc uprchlíkům, která v organizaci pracuje jako sociální poradkyně a navštěvuje uprchlická zařízení. Ptali jsme se na podmínky v táboře, na legislativní postup při přijímání azylu a integraci cizinců do společnosti.

Více o organizaci na: https://www.opu.cz

 

Kontaktujte nás