Komíny

Komíny

Cíl hry: Získat co nejvíc kamenů ve svých komínech na konci hry, když už žádný z hráčů nemůže táhnout.

Pravidla: Na začátku jsou na desce 8×8 (5×5) rozestavěny střídavě bílé a černé kameny. Začíná bílý. Musí hrát libovolným ze svých kamenů o právě tolik polí, kolik má tento komín, se kterým hraje, kamenů na sobě. To jest v prvním tahu táhne jedním kamenem o jedno pole, a to libovolným směrem, i diagonálně. Svůj tah vždy musí zakončit na jiném kamenu. Prvním tahem tak vytvoří sloupec 2 kamenů na sobě. Tento komín se později musí pohnout o právě 2 pole jedním směrem na jiné pole obsazené jiným komínem. Tah nelze zakončit na prázdném poli. Když je komín tak vysoký, že se už nemůže pohnout, nelze s ním udělat tah. Každý hráč může pohybovat jen komíny, které mají nahoře kámen jeho vlastní barvy. Hra končí ve chvíli, kdy už nelze dle pravidel udělat žádný tah. V této chvíli si každý spočítá počet kamenů v komínech, na jejichž vrchu je jeho barva. Kdo má více, vítězí.

Kontaktujte nás

    Odesláním formuláře udělujete souhlas s GDPR