Lucasovy hry

Lucasovy hry

První varianta:

Hrací prostor se skládá z 5 polí v řadě za sebou. Do prvního a druhého pole polož dva bílé kameny, do čtvrtého a pátého dva černé kameny. Pak začni přesouvat bílé kameny doprava a černé doleva. Oba druhy kamenů smějí postupovat jen uvedeným směrem, zpátky se vracet nemohou. Při jednom tahu máš dvě možnosti: buď posunout minci na sousední volné pole, nebo přeskočit jiný kámen. Přesuň co nejúspornějším postupem bílé kameny doprava a černé doleva. 

Druhá varianta

Stejné pravidla jako první varianta, ale hrací prostor je složen ze sedmi polí s třemi černými a třemi bílými kameny s jedním volným polem uprostřed.

Třetí varianta

Stejné pravidla jako první a druhá varianta, ale hrací prostor je složen z jedenácti polí s pětimi černými a pěti bílými kameny s jedním volným polem uprostřed.

Kontaktujte nás