O Festivalech Divadla Líšeň

Festivaly Divadla Líšeň

Divadlo Líšeň pořádá v Brně festivaly od roku 1999. Tradici zahájil festival s názvem “Probuzení ze sutin” reagující na aktuální situaci – hrozící demolici chátrajícího líšeňského Dělňáku. Akce přispěla k zahájení veřejné debaty o dalším osudu významné budovy a nakonec k rozhodnutí Dělňák opravit a navrátit jej jeho původnímu účelu – rozvoji místního kulturního a společenského života. Úsilí o záchranu Dělňáku mapuje rozhlasový dokument Andrey Hanáčkové.


V dalších letech se festival rozšířil i na další zajímavá místa v Líšni – konal se v zámeckém parku zámku Belcredi, v nejstarším Dělnickém domě na Šimáčkově ulici, v Mariánském údolí, na Kostelíčku a dalších místech.  Na festivalu účinkovaly i významné evropské soubory, s nimiž se divadlo seznámilo na mezinárodních přehlídkách. V českých premiérách tak byla představena tvorba profesionálních divadel z Holandska, Německa, Francie či Slovenska. Ročníky festivalu průběžně dokumentovala Česká televize a jednotlivé dokumenty jsou v archivu ČT (například festival s účastí holandského souboru).
Na organizaci a náplni festivalu se čím dál víc podílely i další místní organizace, spolky i umělci, což inspirovalo k založení spolku Líšeň sobě a také navazující řadě Festivalů Líšeň sobě konané od roku 2010. Kromě novinek z místní tvorby nabízejí kvalitní nekomerční produkci z celé republiky. V roce 2016 festival opět významně přispěl k řešení aktuálního problému místního veřejného života. Díky kulturním akcím se do širšího povědomí dostala obecní Zahrada Orlovny, krásný prostor se stoletými lipami, což zásadním způsobem přispělo k záchraně zahrady ve chvíli, kdy se rozhodovalo mezi jejím zachováním ve stávajícím stavu, a nebo zastavěním sportovní halou, které by vyžadovalo vykácení starých, mohutných lip. Tato „záchranářská aktivita“, na které se podílela řada líšeňských občanů, spolků, umělců i zastupitelů, vyvrcholila Festivalem Líšeň sobě Za záchranu Zahrady Orlovny.

Kromě řady líšeňských festivalů divadlo pořádá i festivaly v centru Brna, které odrážejí dlouhodobou a systematickou orientaci tvorby souboru na lidskoprávní a politická témata. První takto koncipovanou akcí byl v roce 2010 festival na téma Putinovo Rusko. Od roku 2016 se konají festivaly “O minulosti a budoucnosti naší svobody” v prostorách bývalé věznice na Cejlu. Program rezonuje s historií a odkazem tohoto prostoru, s cílem zviditelnit významné místo paměti, kterým věznice je, a otevřít témata života v totalitě i ve svobodné společnosti.

Kontaktujte nás