Putin lyžuje stále žije!

Divadelní inscenace, které jsou dokumentem dobových událostí, většinou nemají dlouhého trvání. Po čase přestávají být aktuální a jejich uvádění ztrácí smysl. Hře Putin lyžuje se tento osud vyhnul, přestože je také dokumentem konkrétních událostí spojených s vládou Vladimira Putina.

Inscenace je inspirovaná

texty a úvahami zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské, které sice zachycují aktuální dění a lidské příběhy v době nástupu Putina k moci, současně ale dokumentují metodu vlády, která je přenosná v čase i prostoru. Anna tak předznamenala vývoj v Rusku.

Pro toho, kdo sledoval události, o kterých psala, je současná situace – válka na Ukrajině – logickým vyústěním.

Inscenace Putin lyžuje usilovala od počátku o zobrazení obecnějších principů. S vývojem situace na Ukrajině se ale radikálně proměnila v modelové drama o metodě totalitní vlády a manipulace. Mohli bychom být jako umělci spokojeni, že je naše hra „stále živá“. Jako lidé jsme však upřímně zděšeni. Rádi bychom proto častým uváděním inscenace přispěli k tomu, aby se události, které na jevišti zobrazujeme, staly přežilou minulostí a my bychom tento kus už nemuseli nikdy hrát.

Při uvádění hry se setkáváme s nadšením i rozhořčením. Putin lyžuje zřejmě nejvíce provokuje svoujednoznačností – předkládáme divákovi jasný názor (je to názor Anny, s nímž se ztotožňujeme), což některé kritiky i diváky popuzuje až k překvapivě osobní negativní reakci a označování našeho představení za politickou agitku.

Tento postoj se nám jeví jako specifický pro české prostředí. V zahraničí (nejvíce v Polsku, kam jsme s inscenací Putin lyžuje často zváni), se s takovými ohlasy nesetkáváme. Reakce části českého publika vycházejí z nepřijetí faktu, že je divadelní představení použito jako nástroj pro vyjádření jednoznačného politického i lidského postoje. Tato výhrada je pro nás srozumitelná. Odmítání vyhraněného názoru inscenace ale také koresponduje s opatrnickým a relativizujícím postojem, který je v Česku nejčastěji reprezentován a šířen politickými představiteli. S takovou neschopností a neochotou zaujmout veřejně jasné stanovisko na základě dostupných informací zásadně nesouhlasíme a jako lidé se od něj distancujeme.

Za divadlo Líšeň Pavla Dombrovská

Kontaktujte nás

    Odesláním formuláře udělujete souhlas s GDPR