představení Zpověď bachaře pro studenty Biskupského gymnázia

V rámci školního představení Zpověď bachaře besedovali žáci z Biskupského gymnázia s pamětnicemi Vlastou Černou a Milenou Blatnou, které samy zažily útrapy a těžké chvíle v 50. letech, ale projevily rovněž nesmírnou odvahu a statečnost při pomoci blízkým. Protože byly samy studentky za doby stalinismu, podařilo se jim současné mladé generaci věrohodně vysvětlit své motivace a pohnutky. Příběhy obou pamětnic jsou zpracovány organizací Paměť národa, se kterou budeme spolupracovat na dalších aktivitách.
Příběhy obou pamětnic jsou zpracovány od Paměti národa, se kterou budeme spolupracovat na dalších aktivitách.

https://www.pametnaroda.cz/cs/cerna-vlasta-1933

https://www.pametnaroda.cz/cs/blatna-roz-hypsova-milena-1934

 

Představení se mi velice líbilo. Provedení se třemi herci se často až tak nevydaří, ale tohle bylo více než výborné! Herecké schopnosti – hlavně tedy onoho bachaře – byly perfektní a scény a symbolika byly originální, poutavé a plné informací a jakéhosi uvědomění. 

To je jedna z reakcí od studentů Biskupského gymnázia. Další si můžete přečíst zde.

Kontaktujte nás